Persoonsgegevens die worden verwerkt

Xomex Design kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten  van Xomex Design, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Xomex Design verstrekt. Xomex Design kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Xomex Design gegevens nodig heeft

Xomex Design verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Xomex Design uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het maken of aanpassen van een website, het geven van een cursus of workshop, hulp bij online marketing of het doen van een betaling.

Hoe lang Xomex Design gegevens bewaart

Xomex Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Xomex Design verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Xomex Design worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Xomex Design gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Xomex Design maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Xomex Design bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het geanonimiseerde adres van uw computer (IP-adres zonder de laatste vier cijfers), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Xomex Design te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Xomex Design heeft hier geen invloed op.

Xomex Design heeft Google geen toestemming gegeven om via Xomex Design verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@xomex.nl. Xomex Design zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Xomex Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Xomex Design maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat
om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Xomex Design verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Xomex Design op via info@xomex.nl.

xomex.nl is een website van Xomex Design. Xomex Design is als volgt te bereiken:
Adres: Erve Jenneboer 61, 7623 JH Borne
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 0207909
Telefoon: 0623439000
E-mailadres: info@xomex.nl